• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Mobinova behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen op de website www.mobinova.nl zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Mobinova spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mobinova.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mobinova.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mobinova nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mobinova.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mobinova, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Toestemming
Door onze website verder te gebruiken, accepteert u deze disclaimer en onze Algemene voorwaarden.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatste update: 16-09-2020